Chào mừng đến với Hoàng Thành Logistics!

Hình ảnh kho bãi Hoàng Thành Logistic

Xe nâng hạ container

Tòa nhà văn phòng

Bãi ngoại quan

Bãi đỗ xe và container

Kho ngoại quan rộng 6.000 m2

Kho CFS rộng 10.000 m2

Sân bãi container rộng hơn 100.000 m2

Kho hàng

Cẩu xếp dỡ hàng hóa

Kho chứa hàng

Cầu cân 120 tấn

Xe đầu kéo container